Obchodné podmienky

Ako nakupovať

 1. Vyberte si tovar – tovar si vyberiete v jednotlivých kategóriách a sekciách e-shopu. Ak si chcete tovar zakúpiť, vyberte si požadované množstvo, prípadne variantu produktu a kliknite ,,Pridať do košíka“ .
 2. Košík – v košíku vidíte prehľadne všetok svoj objednaný tovar s príslušným množstvom a variantom produktu. V tomto kroku môžete meniť počet objednaných položiek.
 3. Pokladňa – v tomto kroku si zvoľte preferovanú formu dodania a platby. Zadajte svoje fakturačné údaje. V prípade, že si želáte, aby sme tovar zaslali na inú ako fakturačná adresu, zaškrtnute možnosť „Odoslať na inú adresu“. V časti „Moja objednávka“ si skontrolujte objednávané položky a objednávku potvrďte tlačidlom „Objednať s povinnosťou platby“.

O úspešnom zaslaní objednávky budete informovaný automaticky emailom s predmetom “ Potvrdenie prijatia objednávky“, kde je uvedené aj číslo objednávky pod ktorým Vašu objednávku evidujeme. Na Vami zadanú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky, vrátane pokynov ku platbe.

Zrušenie objednávky – každú objednávku môžete zrušiť zaslaním emailu na adresu objednavky@maztech.sk.

 

Platba

Na eshope MAZTECH plus máte k dispozícii nasledovné spôsoby platby za tovar:

Bezhotovostný prevod na účet predávajúceho

 • v eshope je tento spôsob označený ako „Priama platba na bankový účet“
 • pri tomto spôsobe dodania prosím preveďte po objednaní celkovú sumu objednávky na náš bankový účet (detaily nižšie)

Všetky ceny v eshope www.shop.maztech.sk sú zmluvné, konečné a uvádzané bez DPH. V krokoch „Košík“ a „Pokladňa“ sú ceny uvedené aj s DPH. 

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru v hotovosti, resp. platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho

 

Dodanie vašej objednávky

Dodacia lehota

Ak je produkt uvedený ako „Na sklade“, dodacia lehota je do 2 pracovných dní odo dňa objednania, alebo odo dňa pripísania platby na náš účet v prípade spôsobu platby „Priama platba bankový účet“.

Ak je pri produkte uvedená dostupnosť iná ako „Na sklade“, napr. 1-2 týždne, tovar je dostupný u našich dodávateľov.

V prípade, že nebude možné objednávku vybaviť vôbec, alebo ak nebudú skladové zásoby korešpondovať s informáciou uvedenou pri produkte, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať telefonicky alebo mailom.

Práva predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • tovar sa už nevyrába alebo už nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru alebo je dlhodobo objednaný výrobok nedostupný. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. 
 • predávajúci z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení maximálneho úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať kupujúcemu v dobe uvedenej v obchodných podmienkach alebo v cene, ktorá je uvedená v eshope, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo emailom. V prípade zaplatenej objednávky alebo jej časti budú finančné prostriedky poukázané do 14 dní na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. 

Doručenie prepravnou spoločnosťou

Objednaný tovar Vám zašleme prostredníctvom kuriérskej spoločnosti Toptrans alebo Slovenskou poštou. Kuriérska spoločnosť Vás bude o doručení vopred telefonicky kontaktovať. Kuriérska spoločnosť dovezie tovar k prvým uzamykateľným dverám. Čas dovozu nie je možné stanoviť v objednávke, je možné dohodnúť sa s prepravcom. Dodanie zásielky sa realizuje v čase od 8:00 – 18:00 v dňoch pondelok – piatok (mimo dní pracovného pokoja), kuriérska spoločnosť dovezie tovar do 24 hodín od prevzatia tovaru ku konečnému spotrebiteľovi. Cena dopravy sa môže zmeniť v závislosti od hmotnosti balíkov, v každom prípade zákazníka vopred informujeme o konečnej cene dopravy. 

Platba dobierkou prebieha v hotovosti kuriérovi, kuriér Vám vystaví doklad o zaplatení.

Pri nezastihnutí Vás bude kontaktovať kuriérska spoločnosť a dohodne nový termín dodania.

Pri preberaní zásielky skontrolujte, či nie je obal výrobku poškodený alebo otvorený. Pokiaľ obal bude javiť známky poškodenia (napr. bude roztrhnutý, rozlepený a pod.), tovar nepreberajte alebo prevezmite s výhradou. V prípade, že Vám príde tovar poškodený alebo neúplný ste povinný to bezodkladne oznámiť nášmu reklamačnému oddeleniu telefonicky (0905 64 04 29). V prípade, že obal bude v poriadku, tovar zaplaťte a prevezmite. Upozorňujeme, že podľa podmienok dopravcu nemôžete tovar pred zaplatením a prevzatím rozbaliť a prekontrolovať. Pokiaľ po rozbalení zistíte poškodenie výrobku, bezodkladne nás kontaktujte telefonicky ale mailom na maztech@maztech.sk. Pri neskoršom oznámení nemusí byť Vaša reklamácia kladne vybavená.

 

Dodanie daňového a záručného dokladu

Daňový doklad je zasielaný priamo so zásielkou. Daňový doklad slúži ako záručný list za predpokladu, že obsahuje meno a priezvisko, názov alebo obchodnú firmu kupujúceho, jeho identifikačné číslo, sídlo ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko ak ide o fyzickú osobu.

 

Odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu MAZTECH PLUS, spol s r.o., Hraničná 19, 949 01 Nitra, e-mailom na adrese maztech@maztech.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. 

Ak si kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy neprevezme tovar na mieste určenom kupujúcim a/alebo v časovom rozsahu, ktorý si kuriér s kupujúcim vopred dohodol, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia.

Tovar prosím pokiaľ možno zasielajte späť:

 • nepoškodený
 • kompletný (vrátane príbalového letáku, návodu na použitie a pod.)
 • spolu s dokladom o kúpe
 • ak je to možné tak aj s pôvodným obalom

Odporúčame vám tovar pri vrátení poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Kúpnu cenu tovaru Vám vrátime prevodom na Vami určený bankový účet (pokiaľ sa nedohodneme inak), a to najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy
 • predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.

Formulár odstúpenia od zmluvy

Reklamácia a záruka

Záručná lehota tovaru začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade športovej výživy alebo doplnkov výživy je expiračná doba vytlačená na obale. Prípadnú reklamáciu vybavíme s Vami individuálnou dohodou k Vašej spokojnosti v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné chyby. Pokiaľ budú takéto poškodenia zistené, je kupujúci túto skutočnosť povinný bezodkladne nahlásiť predajcovi. Za závady vzniknuté prepravcom neručíme. Sídlo spoločnosti slúži aj ako hlavné a jediné servisné a reklamačné stredisko. Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Základnou podmienkou pre prijatie a vybavenie reklamácie je predloženie dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru.

Na výrobky vzťahuje záručná doba 12 alebo 24 mesiacov v závislosti od druhu tovaru.

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené:

 • nesprávnym a nevhodným použitím výrobku, mechanickým poškodením
 • nesprávnym skladovaním, neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
 • neodbornými zásahmi, nesprávnym zaobchádzaním a nevhodným umiestnením

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny, takéto zmeny však nemôžu spätne postihnúť už prijaté objednávky. Zákazník objednáva tovar za ceny uvedené na doméne shop.maztech.sk vo chvíli definitívneho potvrdenia objednávky. Pre kontrolu dostane zákazník do 24 hodín potvrdzujúci e-mail. Predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté pri tlači obchodných a technických dokumentov. Tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu musíte reklamovať priamo v internetovom obchode.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • odovzdaním opraveného tovaru
 • výmenou tovaru
 • vrátením kúpnej ceny tovaru
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

Všeobecné ustanovenia

Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom spoločnosti MAZTECH PLUS, spol. s r.o.

Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.


 

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov pri predaji tovaru cez e-shop spoločnosťou MAZTECH plus, spol. s r.o.

Informácie podľa § 15 ods. 1 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

Pre účel vybavenia vašej objednávky potrebujeme informácie o vašich osobných údajoch. Všetky osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane  osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom budú použité výlučne pre vybavenie vašej objednávky a našu ďalšiu komunikáciu s vami.

Prevádzkovateľ internetového obchodu MAZTECH

Prevádzkovateľom tohto internatového obchodu je spoločnosť:

MAZTECH PLUS, spol. s r.o. 
Obchodné meno: MAZTECH PLUS, spol. s r.o. 
Zápis v OR OS Nitra, odd. Sro, vl. č. 26992/N 
Sídlo: Hraničná 19, 949 01 Nitra
IČO: 45 610 746 
DIČ: 2023065011
IČ DPH: SK2023065011 
Alena Uhnáková, konateľka spoločnosti, maztech@maztech.sk, 0905 64 04 29 (ďalej len „prevádzkovateľ“)

Účel spracúvania osobných údajov

a) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom:

 • uzatvorenia kúpnej zmluvy s kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu www.shop.maztech.sk alebo iným vhodným spôsobom a splnením si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy

b) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje kupujúcich klientov najmä na nasledovný účel:

 • objednanie tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.shop.maztech.sk potvrdenie objednávky,
 • uzatvorenie kúpnej zmluvy, (zaplatenie tovaru a jeho dodávka)
 • vystavenie daňového dokladu na zaplatenie kúpnej ceny za objednaný tovar v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
 • dodanie objednaného tovaru na miesto určenia uvedené kupujúcim a jeho odovzdanie oprávnenej osobe,
 • evidencia kupujúcich klientov na administratívne účely,
 • evidencia objednávok pre riešenie prípadných reklamácii,

Zoznam spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na dokumentoch, listoch a oznámeniach, prípadne v telefonických hovoroch alebo elektronickej komunikácii medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.

Prevádzkovateľ spracúva najmä nasledovné osobné údaje dotknutých osôb:

 • titul
 • meno a priezvisko
 • bydlisko (adresa vrátane mesta, krajiny)
 • kontaktné údaje (tel. č., emailová adresa)
 • fakturačné údaje
 • údaje o objednávkach
 • bankové spojenie

V prípade ak prevádzkovateľ spracúva aj iné osobné údaje dotknutých osôb, ako sú uvedené v čl. 3 ods. a) týchto podmienok spracúvania osobných údajov, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje od kupujúcich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a kupujúcim, predmetom ktorej je dodanie objednaného tovaru za dohodnutú kúpnu cenu v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bez súhlasu dotknutej osoby.

Kupujúci poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním.

Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. dopravcovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Poskytnutie a sprístupnenie osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu poskytuje osobné údaje o kupujúcich získané prostredníctvom internetového obchodu www.shop.maztech.sk tretej osobe len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. V súlade s uvedeným poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje o kupujúcich v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručovanie, telefónne číslo, a v prípade potreby aj celkovú cenu objednávky tretej osobe, ktorá zabezpečuje doručenie objednávky kupujúcemu.

Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje spracúvané so súhlasom dotknutej osoby na účely marketingu a vernostného programu tretej osobe v záujme zvýšenia kvality poskytovaného tovaru a služieb a zvýšenia spokojnosti zákazníkov.

Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje dotknutých osôb sprostredkovateľovi v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

Zverejnenie osobných údajov

Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje o kupujúcich.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa:

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri vydaní rozhodnutia je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje (osvedčenia, certifikáty a pod), môže požiadať o ich vrátenie,
 7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby

Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) cit. zák. možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:

 1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu osobných údajov uvedených v zákone 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v zákone 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely priameho marketingu.
 4. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

e) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

f) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo:

 1.  písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 2.  osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
 3. u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

g) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

h) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

i) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

j) Dotknutá osoba je povinná uviesť len pravdivé osobné údaje. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ten, kto ich do informačného systému poskytol.

Zodpovednosť prevádzkovateľa

 1. a) Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov tretou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom dostala bez oprávnenia.
 2. b) Zodpovednosť prevádzkovateľa za porušenie jednotlivých ustanovení zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa riadi podľa ustanovení tohto zákona.

Príloha:

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – e-shop MAZTECH

Týmto udeľujem súhlas podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracúvaním mojich osobných údajov spoločnosťou MAZTECH PLUS, spol. s r.o. , so sídlom Hraničná 19, 949 01 Nitra, IČO: 45 610 746 na marketingové účely. Zároveň súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje poskytnuté tretím stranám. Prehlasujem, že som bol/a v súlade so zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.